Knivloven

Inden du køber en kniv eller andet blankvåben, er det vigtigt at du sætter dig ind i knivloven. Du kan sagtens købe en kniv, hvis du har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. lystfisker, jæger eller spejder. Men det er vigtigt at du lige sætter dig ind i hvad du må og ikke må, når det kommer til knive.

Knivloven i 2024

I 2024 er den knivlov, der stadig vil være gældende, den, der trådte i kraft den 1. juli 2016. Denne lovgivning ændrede den tidligere lov, som forbød salg og transport af enhver form for våben, der kan anvendes med en enkelt hånd. Dette var især forvirrende for brugere af schweiziske army-knive og multitools.

Den nye bekendtgørelse tillader, at knive kan opbevares, så længe det opfylder et bestemt anerkendelsesværdigt formål som f.eks. erhvervsaktiviteter, jagt, fiskeri eller sportsbegivenheder. Hvis der er et reelt behov for et sådant instrument, kan det lovligt opbevares i både private lokaler og tages med udendørs, når der er behov for det.

Ved våbenloven fra 2016 blev forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive ophævet. Det betyder, at de nu kan overholde de samme retningslinjer som andre knive og derfor lovligt kan ejes i hjemmet og bæres rundt i offentlige rum, når der er et praktisk formål bag.

For at give en mere dybdegående uddybning af dette emne vil vi her forklare alle facetter af knivloven grundigt. For yderligere oplysninger om hvert enkelt segment af denne regel kan læserne henvise til knivloven fra 2016, som findes her.

Skal jeg have en tilladelse fra politiet?

Når du ønsker at bære kniv, er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige lovbestemmelser, der er forbundet med disse genstande. Afhængigt af typen af kniv kan det være nødvendigt at få en særlig tilladelse fra politiet for at besidde eller købe en kniv. For at få en sådan tilladelse skal man typisk have en våbentilladelse, hvilket indebærer, at man skal opfylde visse krav og gennemgå en baggrundskontrol. Desuden kan det medføre alvorlige sanktioner at bære kniv i offentlige rum eller områder med begrænset adgang, f.eks. lufthavne. Det er derfor vigtigt, at alle, der overvejer at eje et knivvåben, er velinformerede om de love og bestemmelser, der gælder for brugen af disse våben.

Du skal have en særlig våbentilladelse ved disse typer:

 • Knive med en klinge længere end 12 cm
 • Knive, der er designet til at foldes ud ved brug af hånden, og som har et todelt skæfte
 • Blankvåben, der kan se ud som andre genstande, for eksempel kårdestokke
 • Kastevåben som kasteknive, kasteøkser og kastestjerner
 • Knive, der er konstrueret til at give stød
 • Faldknive og faldstiletter, der kan foldes ud eller udfoldes på anden måde
 • Springknive og springstiletter, der kan udfolde sig hurtigt
 • Knive, der er designet til at blive båret om halsen eller skulderen, så de kan trækkes med en hånd.

Undtagelser

Privatpersoner i Danmark er lovmæssigt forpligtede til at indhente en polititilladelse, hvis de ønsker at bære kniv eller dolk med et blad længere end 12 cm. Denne regel gælder dog ikke, hvis værktøjet bruges til et anerkendelsesværdigt formål som f.eks. jagt, arbejdsrelaterede aktiviteter eller spejderarbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at en bestemt kniv skal være specielt designet til det formål, den skal tjene; ellers kræves der en særlig tilladelse fra myndighederne. Man kan f.eks. ikke medbringe en slagterkniv til spejderarbejde eller bruge en jagtkniv til andre aktiviteter end jagt. I sidste ende bør enkeltpersoner sikre sig, at de overholder loven og kun bruger knive og dolke med klinger med klinger længere end 12 cm, når de har tilladelse til det.

Hvordan måler man klingens længde?

Når det drejer sig om knivloven, er længden af et blad en vigtig faktor. Men hvordan måles bladets længde? Den måles fra indersiden af håndtaget og op til spidsen af bladet. Grunden til, at dette gøres, er, at hvis den blev brugt som knivvåben, så ville det være en fordel at have så meget længde på kniven som muligt. Dette er med til at sikre maksimal effektivitet i en sådan situation.

Hvad er et anerkendelsesværdigt formål?

I henhold til den danske knivlov er det ulovligt at bære bestemte typer af knive på offentlige steder, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål. Men hvad betyder det egentlig at have et anerkendelsesværdigt formål?

Et anerkendelsesværdigt formål betyder, at man bærer en kniv af en legitim og lovlig grund. Dette kan omfatte professionelle formål som f.eks. at være landmand, fisker, jæger eller håndværker, hvor en kniv kan være nødvendig for at udføre ens arbejde.

Derudover er det også vigtigt at overveje den type kniv, man bærer, når man vurderer, om man har et anerkendelsesværdigt formål. Visse typer af knive er helt forbudt at bære på offentlige steder, uanset om man har et anerkendelsesværdigt formål eller ej. Disse omfatter f.eks. springknive.

Hvis man bliver stoppet af politiet, mens man bærer en kniv, er det ens eget ansvar at bevise, at man har et anerkendelsesværdigt formål. Hvis man ikke kan bevise dette, kan man risikere at blive sigtet og straffet i henhold til knivloven.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at knivloven er designet til at beskytte offentligheden mod farlige og unødvendige våben, samtidig med at det giver lovlydige borgere mulighed for at bære en kniv i situationer, hvor det er nødvendigt og lovligt. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad der udgør et anerkendelsesværdigt formål, og at overholde knivloven for at undgå straf og beskytte sig selv og andre.

Her er de formål, som knivloven angiver som “anerkendelsesværdige”:

 • Erhverv (Hvis du skal bruge en kniv i forbindelse med dit job, som f.eks. håndværker eller kok. Gælder også transport direkte til og fra arbejde.)
 • Jagt (I forbindelse med jagt, samt transport direkte til og fra jagtstedet.)
 • Lystfiskeri (I forbindelse med fiskeri, samt transport direkte til og fra fiskestedet.)
 • Sport (Hvis du dyrker en sportsaktivitet, hvor en kniv indgår i udstyret. Gælder også transport direkte til og fra stedet, du udøver sportsgrenen.)
 • Andet (f.eks. spejder, sejlture, vandreture, camping og lign.)

Knivlovens restriktioner og skærpende omstændigheder ved besiddelse af skarpe eller spidse våben på offentlige steder

Knivloven fastsætter regler for, hvilke typer af skarpe eller spidse våben, der er tilladt at bære på offentligt tilgængelige steder i Danmark. Det er vigtigt at bemærke, at loven gælder ikke kun for knive, men også for andre spidse våben, som kan have lignende farlige egenskaber. Knive med et tværstillet greb beregnet til at give et bedre greb og mere kraftfulde stik, er også omfattet af loven.

Nogle knive er helt ulovlige at bære på offentligt tilgængelige steder, uanset om man har et anerkendelsesværdigt formål eller ej. Disse omfatter f.eks. springknive, dolke og knive med fast blad. Hvis man bliver fundet i besiddelse af disse typer af ulovlige knive, kan man blive sigtet og straffet i henhold til knivloven.

Der er også skærpende omstændigheder, der kan påvirke straffen for besiddelse af skarpe eller spidse våben på offentligt tilgængelige steder. Disse omstændigheder kan omfatte f.eks. tidligere kriminalitet, brug af våben til trusler eller overfald, eller besiddelse af våben i forbindelse med anden kriminalitet. Straffen for at bære et spidst våben på offentlige steder i Danmark kan variere fra bøder til fængselsstraf, afhængigt af omstændighederne og graden af overtrædelsen.

I sidste ende er det vigtigt at forstå og overholde reglerne i knivloven for at undgå alvorlige konsekvenser for besiddelse af skarpe eller spidse våben på offentligt tilgængelige steder. Det er også vigtigt at huske på, at selvom man måske har et anerkendelsesværdigt formål for at bære en kniv, skal man altid være forsigtig og tænke på ens egen og andres sikkerhed.

Hvad er et todelt skæfte?

Et todelt skæfte er et skæfte på en kniv, der består af to separate dele. Det er normalt konstrueret således, at knivbladet er fastgjort til den ene del af skæftet, mens den anden del af skæftet kan fjernes eller foldes væk for at give adgang til knivbladet og gøre det lettere at rengøre eller vedligeholde.

Todelt skæfte er almindeligt på foldeknive og lommeknive, hvor bladet skal kunne foldes væk, når kniven ikke er i brug, for at minimere risikoen for skader og beskytte bladet mod slitage. I nogle tilfælde kan det todelt skæfte også give mulighed for at udskifte skæftet eller bladet, hvilket kan være en fordel i forhold til vedligeholdelse eller brugerpræferencer.

Hvor lang må en kniv være?

Som udgangspunkt må knive maksimalt have en længde på 12 cm. En kniv med et blad, der overstiger denne længde, kræver ofte en særlig tilladelse, hvor tilladelsen afhænger af knivens specifikke design og egenskaber. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er undtagelser fra denne regel. For eksempel er knive og dolke med en klinge, der er længere end 12 cm, tilladt, hvis de bruges til et anerkendelsesværdigt formål. Dette betyder, at jægere kan medbringe deres jagtknive, og vandrere kan have deres vandrerknive med sig, så længe de bruges i overensstemmelse med loven.

Hvis du er usikker på, om din kniv kræver en tilladelse, anbefales det at søge vejledning hos det lokale politi. Bestemte typer af knive, som ikke tjener et legitimt formål, kan kræve en blankvåbentilladelse. For at ansøge om tilladelse til at besidde et blankvåben, kan du besøge politiets officielle hjemmeside.

I sidste ende er det afgørende at være velinformeret om de gældende regler og love vedrørende knive for at sikre, at du overholder lovgivningen og undgår potentielle juridiske problemer.

Hvad er et tværstillet greb?

Et tværstillet greb er en type håndtag eller skæfte, der ofte bruges på knive, hvor det er vigtigt at have et godt og sikkert greb. I modsætning til et almindeligt greb, der er designet til at ligge i håndfladen, har et tværstillet greb en form, der går tværs over knivens håndtag, hvilket giver et mere fast greb og mere kontrol over kniven.

Tværstillede greb kan have forskellige former og designs, men typisk består de af en række ribber, mønstre eller udskæringer, der er placeret på tværs af knivens greb for at give et mere stabilt og sikkert greb. Disse ribber eller mønstre kan være fremstillet af forskellige materialer som gummi, plastik eller metal og kan have forskellige overfladeteksturer eller former.

Tværstillede greb er særligt populære på knive, der bruges til jagt, fiskeri eller andre udendørs aktiviteter, hvor man har brug for at have et fast og sikkert greb, selv i våde eller glatte forhold. De kan også anvendes på køkkenknive og andre kokkeknive, hvor et sikkert greb er vigtigt for at beskytte brugeren mod skader.1

En tidslinje over knivloven, der viser at reglerne fra 2016 stadig er gældende.For at finde ud af, hvornår en kniv betragtes som ulovlig ifølge dansk lovgivning, kan du se nærmere på dokumentet via dette link: Retsinformation.
Det er vigtigt at gennemgå den juridiske tekst direkte for at få præcis information om reglerne omkring knive i Danmark.

Blankvåben tilladelse

Hvad skal du gøre for at få en blankvåbentilladelse?

For at ansøge om en blankvåbentilladelse skal du indsende følgende oplysninger:

 • Dit navn og kontaktoplysninger
 • Formål med ansøgningen (fx sportsaktivitet, rollespil, ceremoni i loge eller militær uniform)
 • Dokumentation for medlemskab af relevant forening, hvis det er formålet
 • Detaljer om sælger: navn, adresse, CVR-nr. (hvis relevant)
 • Våbendata: type, længde, fabrikat (hvis kendt)

Du ansøger om din blankvåbentilladelse her:
https://politi.dk/vaaben/borger/blankvaaben-baere-anvende

Hvad er en blankvåbentilladelse?

En blankvåbentilladelse giver dig lov til at erhverve, besidde, bære og/eller anvende blankvåben.

Et blankvåben er et våben uden skydefunktion, som fx knive, sværd, dolke og bajonetter.

De vigtigste ting at vide om blankvåben er:

 • Blankvåben defineres som skarpe våben uden mulighed for at affyre projektiler/ammunition. Det omfatter typisk knive med en klinge over 12 cm, sværd, dolke, bajonetter osv.
 • For at eje, bære eller anvende et blankvåben i Danmark, kræver det en særlig blankvåbentilladelse fra politiet.
 • Tilladelsen er nødvendig, uanset om blankvåbnet fx er til våbensamling, foreningsbrug, ceremonier, rollespil eller anden anvendelse.
 • En blankvåbentilladelse gælder i 5 år ad gangen, hvorefter den skal fornys.
 • Der er ikke nogen begrænsning på antallet af blankvåben på en tilladelse.

Så blankvåben er skarpe, ikke-skydende våben, hvor du skal have en officiel tilladelse for at kunne eje og bruge dem lovligt i Danmark. Reglerne er indført af sikkerhedsmæssige årsager for at regulere området.

Hvor længe gælder en blankvåbentilladelse?

En tilladelse til at erhverve, besidde, bære og/eller anvende blankvåben gælder i 5 år. Det betyder, at du skal søge om fornyelse af tilladelsen, inden den udløber. Hvis din tilladelse udløber, risikerer du at blive sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Hvor mange blankvåben omfatter tilladelsen?

 • En blankvåbentilladelse er ikke begrænset på antallet af blankvåben
 • Du kan have et ubegrænset antal blankvåben til brug i foreninger, loger eller som en del af militær uniformering
 • Hvis du er medlem af flere foreninger, hvor du bærer blankvåben, skal du have en tilladelse per forening

Sådan får du svar på din ansøgning

Når du har indsendt din ansøgning digitalt, vil du modtage en kvittering i din Digital Post. Hvis Rigspolitiet mangler yderligere oplysninger, vil de kontakte dig. Ellers modtager du afgørelsen som digital post. De nuværende sagsbehandlingstider kan ses på Rigspolitiets hjemmeside.

Vigtige datoer og fornyelse

🗓️ Vær opmærksom på udløbsdatoen for din nuværende tilladelse. Rigspolitiet sender en påmindelse inden udløbsdatoen.

⌛ Forny din tilladelse i god tid. Behandlingen tager ofte lang tid, især i højtravle perioder. En ansøgning om fornyelse behandles lige så grundigt som en ny ansøgning.

Hvad sker der, hvis blankvåbentilladelsen udløber?

Hvis din tilladelse udløber, og du ikke har fornyet den:

 • Du må ikke længere besidde eller anvende blankvåbnet
 • Du kan blive sigtet for overtrædelse af våbenloven
 • Du skal enten søge om fornyelse eller afhænde våbnet til en, der lovligt kan besidde det

Hvad hvis du ikke længere ønsker tilladelsen?

Hvis du ikke længere ønsker at have tilladelsen, kan du enten:

 • Afhænde våbnet til en våbenhandler eller en person med lovlig adgang
 • Aflevere våbnet til politiet med henblik på destruktion
 • Annullere din tilladelse hos Rigspolitiet

Hvornår har du brug for tilladelse?

Du skal ansøge om en blankvåbentilladelse hos politiet, hvis du ønsker at:

 • Erhverve eller eje et blankvåben
 • Bære eller anvende et blankvåben, fx i forbindelse med:
  • Våbensamling
  • Medlemskab af forening (kampsport, rollespil m.m.)
  • Ceremonier/ritualer
  • Teaterforestillinger/film

Udvalgte paragraffer fra Lov om knive og blankvåben med mere

Paragraf 1 formulerer som regel lovens overordnede formål.

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.” (vores fremhævning)

Strafudmåling ved overtrædelse af Knivloven – Paragraf 7

§ 7. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1 skal det særlig anses for skærpende, at gerningspersonen flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 1. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor overtrædelsen af § 1 begås under skærpende omstændigheder af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.

Stk. 3. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.”

Links

 1. Lov om knive og blankvåben m.v.“. Retsinformation. Hentet 29. marts 2023, fact checket igen 23. februar 2024 af machete.dk []